تعداد سفره های میلگرد در دیوارهای بتنی فناوری قالب عایق ماندگار ICF چه تعداد می باشد؟

بر اساس دیوارهای با ضخامت 15 و 20 سانتیمتر بر اساس آیین نامه های سازه ای می توان از یک سفره آرماتور در وسط دیوار استفاده کرد. برای ضخامت های دیوار بتنی بیشتر از 20 سانتیمتر الزاما باید از دو سفره آرماتور در درون دیوار استفاده شود.
  • نکته : برای دیوارهای بتنی با ضخامت 15 سانتیمتر اگر چه استفاده از دو سفر آرماتور منع آیین نامه ای ندارد ولیکن مشکل فاصله اندگ بین قالب های عایق ماندگار سفره های میلگرد موجب عدم تراکم مناسب بتن و بالارفتن احتمال خالی ماندن قالب های را بوجود می آورد.
  • برای دیوار های بتنی با ضخامت 15 سانتی متر استفاده از یک سفره آرماتور اکیدا توصیه می گردد.
Back to Index

حداقل ضخامت بتن در فناوری قالب عایق ماندگار ICF چقدر می باشد؟

بر اساس آیین نامه های گشورمان و به دلیل رعایت نکات اجرایی حداقل ضخامت دیوارهای بتنی ICF ، به اندازه 15 سانتی متر می باشد.

در صورت نیاز سازه ای ضخامت دیوارها 25 و 20 سانتیمتر ممکن است توسط مهندس محاسبه اختیار گردد.

Back to Index

میانبندی قالب عایق ماندگار ICf معمولا از چه جنسی هستند؟

قالب ها با میانبندهای پلاستیکی معمولا از جنس HDPE و یا فولاد گالوانیز به هم وصل می شوند.

Back to Index

قالب های عایق ماندگار معمولا از چه جنسی هستند؟

در این فناوری قالب های عایق ماندگار ICF جنس پلی استایرن متراکم انبساطی (EPS) با دانسیته25 تا 30 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.

Back to Index

فناوری قالب عایق ماندگار ICF چیست؟

فناورری قالب عایق ماندگار ICF از فناوری های نوین و به روز اجرای ساختمان های بتنی می باشد.

 

 

Back to Index