شرکت سازه های تک ایستا جنوب

شرکت سازه های تک ایستا جنوب از سال 1383 فعالیت خود را در زمینه های زیر آغاز نمود و درحال حاضر نیز در این زمینه ها فعال است

  • پیمانکاری ابنیه و تأسیسات پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی
  • پیمانکاری ابنیه و تأسیسات مکانیکی و برقی پروژه های صنعتی سازی شهرک های مسکونی
  • تولید کننده و مجری فناوری نوین ساختمان قالب های عایق ماندگار عمودی(ICF)
  • ارائه راهکارهای فنی به جهت استفاده از فناوری های نوین در صنعت ساختمان
  • این شرکت در حال حاضر دارای رتبه یک ابنیه و دو در تأسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد ( لینک سازمان مدیریت و برنامه ریزی )
  • شرکت تک ایستا از سال 1389 در زمینه تولید مصالح نوین قالب های ماندگار عمودی ICF در شهرک بزرگ صنعتی شیراز فعالیت تولیدی خود را آغاز نموده است .
  • این شرکت دارای گواهینامه فنی IFC از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن می باشد. (لینک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)